Duratip Yüksek Dayanımlı Kontakt Meme


Duratip kontakt memeler , alışılagelmiş alaşımlar olan elektrolitik bakır (E-Cu) ve Bakır-Krom-Zirkonyum (CuCrZr) alaşımlarından farklı olarak mikro alaşımlar ile tane boyutunun ince dağıtılarak yüksek sıcaklıklarda dahi sertliğini uzun süre koruyabilen alaşımlardan imal edilmektedir.

E-Cu ve CuCrZr , 200C 'dan sonra sertliğini muhafaza edememekte ve uzun süre ısıya maruz kaldıkları durumda sertlkleri 100 Hv'nin altına düşmektedir. Sertliğin düşmesine paralel olarak kontakt meme içinden geçen kaynak teli  kontakt memeyi hızlı bir şekilde aşındırmaktadır. Duratip kontakt memeler ise 1000C'ye kadar 210-220 Hv sertliklerini muhafaza etmektedir ve bu sayede kaynak teli ile hemen hemen ayn sertliğe sahip kontakt memenin aşınma süresi oldukça uzun bir  sürede oluşmaktadır.