ErNi-1


ErNi-1

Saf nikel alaşımı olup yapısındaki titanyum sayesinde  birleştirme kaynaklarında ve yalın karbonlu çeliklerin yüzeylerinin kaplanmasında kullanılmaktadır. Yüksek korozyon dayanımı sayesinde alkalilere ve sodyum klorür tipi tuzlara ve bunların su ile çözeltisine karşı dirençleri yüksektir.

Kaynak işlemi için önemli notlar

Düşü ısı girdisi ile kaynak yapılması ve pasolararası sıcaklığın 150°C’yi geçmemesine özen gösterilmelidir. MIG kaynağı yapılacaksa puls’lı kaynak yapılması tavsiye edilmekle birlikte  kaynak öncesinde ve kaynak sonrasında herhangi bir ısıl işlem gerektirmez.

ISO 18274            S Ni 2061, NiTi 3

AWS A5.14          ERNi–1, ABS

VdTÜV   Data sheet no. 00948, 00949

Nikel Tozaltı Kaynak tellerine ait bilgilere ve ürün özelliklerine yer verilmiştir


  • Özellikler ve Faydalar
  • Teknik Bilgiler
  • Aksesuarlar
  • Video

KİMYASAL ÖZELLİKLER

Ni

Ti

95

3.3

MEKANİK ÖZELLİKLER

Akma  Dayanımı

Çekme Dayanımı

% Uzama

Çentik darbe direnci

N/mm²

N/mm²

%5d

j

> 200 

> 410

> 25

> 100 

Aksesuarlar